Data Advisory Committee

Convenor: Professor YIU Siu-ming
Non-official Members: Professor Andrew CHAN Man-lok
Professor CHAN Ting-fung
Dr Chris CHAN Tsun-leung
Dr CHEUNG Ngai-tseung
Dr Lucas HUI Chi-kwong
Professor JIANG Pei-yong
Professor Terrence LAU Chi-kong
Dr Shawn LEUNG Shui-on
Dr Isabella LIU Fang-chun
Professor Ian WONG Chi-kei
Professor YANG Wan-ling
Professor Angela WU Ruohao
Official Member: Representative from the Health Bureau